MUVO

Op onze school krijgen de kinderen muzische vorming van een vakleerkracht, meester Pieter.

In het leergebied muzische vorming krijgen kinderen de kans om hun impressies van de wereld op een eigenzinnige manier te verwerken. Ze uiten zich expressief door gebruik te maken van beeld-, drama-, bewegings-, muziek- en/of mediataal. Het kind is dan producent van kunstuitingen en maakt zijn creaties zelf.
Tijdens deze lessen krijgen kinderen ook de kans om te genieten van kunstuitingen van ‘kleine en grote’ kunstenaars. Het kind is dan consument en waardeert en interpreteert creaties van anderen.
Tijdens het proces van vormgeven (producent) en tijdens het genieten van ‘kunst’ (consument) geeft het kind betekenis aan wat het beleeft en drukt het zich uit in artistieke taal. Om zich op een veelzijdige manier muzisch te kunnen uitdrukken zullen kinderen al doende kennismaken met technieken, materialen en werkvormen eigen aan een bepaalde kunstdiscipline (domein). Kinderen zullen regelmatig inspiratie halen uit kunstuitingen van anderen.
Bij muzische vorming besteden we dus evenveel aandacht aan het kennismaken met de kunstzinnige wereld (inspiratie krijgen, het leren van de muzische taal) als aan het zich expressief uiten (het zelf gebruiken van die taal, het vormgeven).