Gezondheid

Onze visie op gezondheid

Gezondheidsbeleid op schoolniveau : wat doet onze school ?

In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De school wil kinderen aanzetten tot een gezonde levensstijl.

· Wij gaan voor een frisdrankvrije school. We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. Leerlingen krijgen de kans om water te drinken. In de refter kan er water of soep gedronken worden.

· Water drinken de kinderen uit een drinkbus.

· Wij gaan ook voor een snoepvrije school waar aandacht is voor gezonde tussendoortjes.

· De kinderen mogen enkel knabbelgroenten of fruit meebrengen als 10-uurtje. Tijdens de naschoolse opvang mogen kinderen ook een droge koek eten.

· Op onze school is er aandacht voor een ‘gezond’ weekmenu. Een evenwichtig aanbod van de maaltijd is belangrijk. Het stimuleren van het eten van meer groenten bij onze kinderen is een blijvend actiepunt. AGAPE volgt hieromtrent hun eigen richtlijnen.

· Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot 1 vegetarisch lunchpakket per week (op donderdag).

· We vragen de ouders om de boterhammen en het fruit of de knabbelgroenten in een boterhammendoos/ fruitdoos mee te brengen naar school.

· Vrijblijvend kunnen verpakte koekjes, verpakte cake, verpakte wafels, … vanuit het warenhuis meegebracht worden naar de klas om een verjaardag te vieren.

· Op school trachten wij onze kinderen te stimuleren tot meer bewegen. Per week hebben de leerlingen lichamelijke opvoeding onder de vorm van een uur tot twee uur bewegingsopvoeding en/of zwemmen.

· Elk leerjaar beschikt over een eigen speelkoffer en op de speelplaats werd tijdens de voorbije jaren geïnvesteerd in fietsen, klimtoestellen, goaltjes, basketbalring,…

· Voorts is de school steeds in grote getale aanwezig bij schoolveldloop te Anderlecht. Hierbij blijft wel steeds het principe “meedoen is belangrijker dan winnen” ons uitgangspunt.

· Tijdens de middag organiseert de sportleerkracht voetbalwedstrijden.

· De Brussels Brazilian Jiujitsu Academy (BBJJA) start vanaf 1 oktober 2021 een eigen sportclub op onze school voor onze oudste kleuters. De Brussels Brazilian JiuJitsu Academy organiseert ook tornooien in samenwerking met de vzw SchoolGrappling.

· Er is op school veel aandacht voor de hygiëne, ook in de toiletten. (regelmatig nazicht, dagelijkse poetsbeurt)

· De handen kunnen gewassen en ontsmet worden.

· Cursus EHBO voor leerkrachten.

Gezondheidsbeleid op klasniveau… wat gebeurt er in de klas ?

De klemtoon ligt op gezondheidseducatie zoals lessen gezonde voeding, EHBO, lessen sociale vaardigheden, huishoudelijke activiteiten, outdoorlearning, …