Brede School

Basisschool Nellie Melba is een Brede School, genaamd BuitenGewoon

Brede school “BuitenGewoon” wil werken rond talentontwikkeling van alle kinderen, wil een duurzame samenwerking met ouders uitbouwen, wil een hefboom zijn tegen armoede en wil kinderen ondersteunen in een meertalige context om zo te bouwen aan een brede leer- en leefomgeving. Dit gebeurt niet enkel tijdens de schooluren maar Nellie Melba wil ook haar aanbod naschools verruimen.

Naschools:

Huiswerkklas op maandag, dinsdag en donderdag (georganiseerd door GIBBON)

Grappling op vrijdag na de schooluren

Tijdens de schooluren:

Flagey Academy: gratis kooropleiding tijdens de middagpauze onder leiding van een dirigent en een pianistInfo:NL – ouders basisscholen voorstelling flagey academy – 01.09.2021