Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.  Naast ouderparticipatie willen we in Nellie Melba ook de leerlingen laten participeren en al vanop jonge leeftijd. De school heeft daarom opnieuw een leerlingenraad in het leven geroepen.

Wat is het doel?

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school.  Ze leren zo beter zelfstandig te denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hun omgaat.  Kortom actief burgerschap!

Door het invoeren van een leerlingenraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen.  Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën.

Als lid van de leerlingenraad mag je de stem van alle kinderen vertegenwoordigen. Luister naar de kinderen in de klas. Neem alle ideetjes mee naar de leerlingenraad.

Leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we ‘au sérieux’. Hun vragen krijgen een eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de personeelsvergadering.

Wat leer je allemaal?

De kinderen doen ervaring op met vergaderen.  Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld?

De leerlingenraad wordt samengesteld door 2 kinderen per klas vanaf de derde kleuterklas.  De directeur begeleidt de kinderen tijdens de leerlingenraad.

 

Comments are closed.