1ste leerjaar

Bij juf Vera in de klas van het 1ste leerjaar staat Robbe centraal. Samen met Robbe verkennen de kinderen de leesmethode “Veilig leren lezen”. Kinderen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. De methode “Veilig leren lezen” combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat!

1ste

Voor reken wordt er gewerkt met “Rekensprong plus” waar er heel veel aandacht gaat naar klassikale instructie als onmisbare schakel in het leerproces.

Natuureducatie komt ook heel veel aan bod. De kinderen krijgen heel veel de kans om te exploreren en te experimenteren in de vrije natuur.