Brede School

Basisschool Nellie Melba is een Brede School, genaamd BuitenGewoon

Brede school “BuitenGewoon” wil werken rond talentontwikkeling van alle kinderen, wil een duurzame samenwerking met ouders uitbouwen, wil een hefboom zijn tegen armoede en wil kinderen ondersteunen in een meertalige context om zo te bouwen aan een brede leer- en leefomgeving. Dit gebeurt niet enkel tijdens de schooluren maar Nellie Melba wil ook haar aanbod naschools verruimen.

Voorschools:

Voor de allerkleinsten en hun ouders: workshops op woensdagvoormiddag (zie planning)
Spelotheek: Nelleke Spelleke op woensdag

Naschools:

Legoclub Melblox! op dinsdag
Woensdagnamiddagactiviteiten Wawoe’s (sport, spel, crea, koken,…)
Huiswerkbegeleiding door de leerkrachten op maandag, dinsdag en donderdag

Tijdens de schooluren:

Flagey Academy: gratis kooropleiding tijdens de middagpauze onder leiding van een dirigent en een pianist