Monthly Archives: december 2021

Gezondheidsbeleid

Onze visie op gezondheid Gezondheidsbeleid op schoolniveau : wat doet onze school ? In onze school is het van belang om op een verstandige manier om te gaan met voeding. De school wil kinderen aanzetten tot een gezonde levensstijl. · Wij gaan voor een frisdrankvrije school. We streven naar een permanente beschikbaarheid van water. Leerlingen krijgen de kans om water te drinken. In de
Lees meer >>


Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad? De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.  Naast ouderparticipatie willen we in Nellie Melba ook de leerlingen laten participeren en al vanop jonge leeftijd. De school heeft daarom opnieuw een leerlingenraad in het
Lees meer >>